چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸

  • Telegram
  • Aparat
آخرین مطالب
تهیه نسخه های پشتیبان و بازیابی (Backup & Restore)
  • تعیین مواردی که باید از آنها نسخه پشتیبان تهیه نمود. این موارد شامل فایلها و تنظیماتی می باشند که در صورت صدمه دیدن باید آنها را در اسرع وقت بازیابی نمود
  • تعیین زمانهایی که باید از موارد تعیین شده نسخه پشتیبان تهیه نمود. بدین ترتیب یک زمانبندی مناسب در نظر گرفته می شود تا در صورت بروز اشکال برای داده ها امکان بازیابی آنها با حداقل تلفات امکان پذیر باشد
  • انتخاب روش تهیه نسخه پشتیبان

امروزه مدیاهای مختلفی (از جمله Tape، CD، DVD، H.D.D، Zip drive و …) جهت ذخیره سازی نسخه های پشتیبان دردسترس می باشند که هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند. با توجه به دو مورد قبل و بودجه موجود باید مدیای مناسب انتخاب گردد.

با توجه به برنامه های استفاده شده امکان بازیابی داده ها حتی بصورتهای زیر نیز امکان پذیر خواهد بود:

  • بازیابی تنظیمات فقط یک object (برای مثال یک کاربر) در Active Directory بدون آنکه نیاز به بازیابی کل Active Directory وجود داشته باشد
  • بازیابی mail های یک کاربر
  • بازیابی نسخه های قبلی فایلهای ویراست شده یا پاک شده
  • بازیابی قسمتهایی از پایگاه داده ها که به اشتباه ویراست یا پاک شده
  • بازیابی کل سیستم عامل بهمراه تمام برنامه ها و داده ها در اسرع وقت

به کمک این سرویس خود کاربران نیز قادر خواهند بود تا فایلهای پاک شده یا به اشتباه ویراست شده ای که مجوز دسترسی به آنها را دارند، بازیابی نمایند. این سرویس می تواند بصورت خودکار در زمانهای تعیین شده از داده های به اشتراک گذاشته شده کپی تهیه نماید تا در صورت نیاز امکان بازگرداندن کپی های قدیمی فایلهای مورد نظر وجود داشته باشد.

مستند سازی برنامه پیاده شده و زمانبندی های انجام شده و تعریف دستورالعملهای مربوطه جهت بازیابی داده ها در شرایط مختلف و شبیه سازی حالتهای مختلف بحران جهت آزمایش ساختار پیاده شده و ایجاد آمادگی های لازم.

Call Now Button
error: Content is protected !!