چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸

 • Telegram
 • Aparat
آخرین مطالب
سرویس های خاص

جهت حفاظت از اطلاعات، دسترسی بهینه به اطلاعات و مدیریت آسان آنها، استفاده از سیستم های ذخیره سازی توصیه می شود. در این راستا می توان از Device Storage هایی چون NAS و SAN استفاده کرد. بکمک این تکنولوزی ها می توان دو یا چند کامپیوتر را تحت قوانین مختلفی به دستگاههای ذخیره سازی اطلاعات متصل کرد و از مزایای چون سرعت بالا و تحمل در برابر خطا بهره برد. لازم به ذکر است که می توان این سیستمهای ذخیره سازی را مستقیماً نیز به شبکه متصل نمود.

مراحل عملیاتی این سرویس عبارتند از:

 • بررسی نیازهای موجود جهت ذخیره سازی داده ها:
 1. حجم داده ها
 2. میزان ترافیک خواندن و نوشتن داده ها
 3. اهمیت سرعت دسترسی به داده ها
 4. اهمیت دردسترس بودن داده ها (تشخیص میزان نیاز به سیستم های fault-tolerant)
 • تعیین چگونگی قرارگیری منابع ذخیره سازی در شبکه
 • برآورد هزینه و تشخیص حالت بهینه
 • مشاوره در امر خرید تجهیزات مورد نیاز و در صورت تمایل خرید آنها
 • نصب و راه اندازی تجهیزات

در بعضی از شبکه ها میزان ترافیک موجود روی سرورها بحدی زیاد است که یک سرور با سخت افزار متعارف جوابگوی نیاز کاربران نمی باشد و در نتیجه نمی تواند سرویس مورد نظر را بدرستی ارایه نماید. در این حالت می توان با خرید یک یا چند سرور جدید (بسته به میزان ترافیک و سرعت پاسخگویی مطلوب) و پیاده سازی سرویس یکسان روی آنها، مشکل مذکور را حل کرد. برای آنکه ترافیک (درخواست سرویس از طرف کاربران) روی چند سرور موجود بدرستی تقظسیم گردیده و اختلالی در سرویس ارایه شده ایجاد نگردد، می توان از سیستمهای Network Load Balancing و یا Clustering استفاده نمود. انتخاب یکی از سیستمهای مذکور و پیاده سازی صحیح آن می تواند باعث افزایش سرعت سرویس دهی و ایجاد تحمل در برابر خطا گردد (بدین معنی که اگر بعضی از سرورهای موجود در این سیستم بنابر هر دلیلی دچار اشکال گردند، سرویس مربوطه همچنان بدون هیچ ایرادی در اختیار کاربران خواهد بود).

مراحل عملیاتی این سرویس عبارتند از:

 • بررسی سرویسهای ارایه شده
 • میزان ترافیک سرویسهای ارایه شده
 • سرعت مورد نیاز هر سرویس جهت پاسخگویی به درخواستهای انجام شده
 • حساسیت دردسترس بودن سرویس (تحمل در برابر خطا)
 • بررسی سخت افزارهای موجود
 • تعیین سخت افزارهای مورد نیاز جهت خرید با توجه به بودجه موجود
 • مشاوره و خرید سخت افزارهای جدید (در صورت نیاز)
 • پیاده سازی سرویس مورد نیاز
 • آزمایش و بهره برداری از سرویس پیاده شده
Call Now Button
error: Content is protected !!