چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸

  • Telegram
  • Aparat
آخرین مطالب
سرویس ها و تنظیمات چاپگرها و عملیات چاپ
  • بررسی نیازهای چاپ كاربران از لحاظ نوع و حجم
  • انتخاب و پیشنهاد خرید چاپگرهای لازم
  • خرید چاپگرها از طرف شركت (در صورت نیاز)

با آنکه امکان اتصال تمام کامپیوترهای موجود در شبکه به چاپگرهایی که مستقیما به شبکه متصل می باشند، وجود دارد. اما برای ایجاد امکان کنترل و فراهم ساختن استفاده بهتر از چاپگرها وجود Print Server در شبکه ها الزامیست. برای مثال اگر یک دستگاه چاپ مشغول چاپ عملیات یک کاربر دیگر باشد و حافظه کافی برای دریافت عملیات کاربران دیگر را نداشته باشد، نیاز به انتظار کاربران دیگر جهت ارسال مجدد عملیات چاپ وجود ندارد، زیرا آن عملیات در Print Server ذخیره شده و در زمان مناسب به دستگاه چاپ ارسال می گردند. در این حالت حتی کاربران می توانند کامپیوتر خود را خاموش کنند. در ضمن وجود Print Server کمک می کند تا نرم افزار Printer روی client ها بدون نیاز به انجام عملیات (مانند ارایه کردن driver روی client ها) بصورت خودکار انجام گیرد.مواردی که در ذیل به آنها اشاره می گردد نیز از این قاعده (الزام استفاده از Server Print ) مستثنی نمی باشند.

تعیین و تنظیم مجوزهای لازم برای کاربران مختلف جهت استفاده از چاپگرها با توجه به سیاستهای اداری شرکت. برای مثال کاربران هر طبقه (یا واحد) فقط اجازه استفاده از چاپگرهای موجود در طبقه (یا واحد) خود را داشته باشند.

راه اندازی Printer Pooling جهت افزایش سرعت چاپ کاربران و ایجاد fault-tolerant (تحمل در برابر خطا). در این روش دو یا چند دستگاه چاپگر بکمک یک نرم افزار Printer روی client ها نصب می گردد و عملیات چاپ کاربرانی که از آن نرم افزار برای چاپ عملیات خود استفاده می کنند، نهایتا بکمک یکی از آن دستگاهها (هر کدام که ایرادی نداشته باشد و در حال چاپ عملیات دیگری نباشد) چاپ می شود. بدین ترتیب حتی اگر بعضی از چاپگرها دچار اشکال گردند (برای مثال تونر یا جوهر آنها تمام شود) همچنان عملیات چاپ ادامه می یابد و در صورت سالم بودن آنها سرعت عملیات چاپ چند برابر می گردد زیرا هر کدام از چاپگرها یکی از عملیات ارسال شده را چاپ خواهند نمود.

در این روش برای هر کدام از گروههای مختلفی از کاربران که از یک دستگاه چاپ استفاده می کنند، اولویت تنظیم می گردد تا بدین ترتیب عملیات چاپ آن دسته از کاربرانی که اهمیت بیشتری دارند یا تعداد صفحات آنها معمولا کمتر می باشد، سریعتر از دیگران چاپ گردد.

به کمک این سرویس می توان از هر مکانی با استفاده از پروتکل HTTP عملیات چاپ مورد نظر را به چاپگر ارسال نموده و آن را کنترل نمود. (برای مثال می توانید به یک چاپگر موجود در شبکه یک شهر دیگر که به اینترنت متصل است، از منزل خود عملیات چاپ ارسال نمایید و بدین ترتیب دیگر نیاز به فکس نیز نخواهید داشت.)

مواردی که بسته به نیاز می توان بر اساس آنها عملیات چاپ کاربران را کنترل نمود، عبارتند از:

  • ساعتهایی از شبانه روز که عملیات ارسال شده چاپ خواهند شد
  • ایجاد محدودیت تعداد صفحات قابل چاپ برای تک تک کاربران. در این روش برای هر کاربر بصورت روزانه، هفتگی یا ماهانه با توجه به سیاستهای شرکت اعتبار اختصاص داده می شود و در ازای چاپ هر صفحه از اعتبار اختصاص داده شده به کاربر کاسته می شود، به گونه ای که در صورت اتمام اعتبار، آن کاربر دیگر قادر به چاپ نخواهد بود. اعتبار کاسته شده در ازای هر صفحه بسته به اندازی صفحه یا رنگی بودن آن قابل تنظیم است. در ضمن کاربران در هر لحظه می توانند از اعتبار باقی مانده خود با خبر شوند و در صورت نزدیک شدن اعتبار آنها به عدد صفر به آنها اخطار داده می شود
  • ایجاد محدودیت در تعداد صفحات قابل چاپ در عملیات ارسال شده. برای مثال یک کاربر در هر عمل چاپ حداکثر بتواند ۵ صفحه به چاپگر جهت چاپ ارسال نماید
  • تهیه گزارش روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه از عملیات چاپ هر کاربر یا کل کاربران
Call Now Button
error: Content is protected !!